Контакт

Удружење судија и тужилаца Србије

  Булевар Војводе Мишића бр. 10,
канцеларија бр. 4
11000 Београд, Република Србија

  kancelarija@ust.rs

  Facebook
  Instagram
  Twiter

usudprek logo
usudprek logo
ussbih logo
ustp logo

Удружење тужилаца и судија Србије © 2018