ПУБЛИКАЦИЈЕ

Нови број IUSTITIA часописа

Доказна радња - Вештачење у судским поступцима - стр. 12-16
Улога вештака у кривичном поступку и економском финансијско вештачење код избегавања плаћања пореских обавеза - str.29-46
Мане доказне радње вештачења у кривичном поступку - str.25-29
Начело нарочите хитности у кривичном поступку према малолетницима кроз примену васпитних налога - str.49-56
Право да се доприноси сопственој инкриминацији у прекси европског суда за људска права - str.70-77

img04

Преузмите часопис

usudprek logo
usudprek logo
ussbih logo
ustp logo

Удружење тужилаца и судија Србије © 2018